Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma khích động tranh cãi về vấn đề kế vị

Như Quang lược dịch


 

Thứ Năm 29/11/2007.  

(Amritsar, India – Agence France Press)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khích động sự tranh cãi về vấn đề kế vị tại Trung Quốc khi Ngài cảnh báo rằng vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo kế tiếp của Tây tạng sẽ được chọn ở hải ngoại nếu ngài tịch diệt trong lúc lưu vong. Ngài nói Ngài đang tìm vài phương thức khác để chọn lựa người kế vị sau gần 5 thập niên lưu vong.

“Nếu tôi mất đi trong tình trạng tỵ nạn, dĩ nhiên sự tái sinh của tôi sẽ xảy ra bên ngoài Tây Tạng,” Ngài nói.

Qua nhiều thế kỷ lưu truyền, những vị tăng cao hạ ở Tây Tạng quyết định sự tái sinh của Đức Đạt lai sau cái chết của Ngài. Thay vì như vậy, Đức Đạt Lai đề nghị vị kế thừa sẽ được bầu ra giống như Đức Giáo hoàng, hoặc do tuổi hạ, hoặc có thể theo truyền thống nhưng phải ở ngoài Tây Tạng. Điều này có thể tránh được việc Đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ định người thừa kế.

Trung Quốc đã lãnh đạo Tây tạng kể từ năm 1951 và đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình, mới đây đã tuyên bố “Phật sống Tây Tạng” như ngài Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma cần được sự cho phép của chính quyền về việc tái sinh.

Bắc Kinh xem vị lãnh đạo Phật giáo này là một hình tượng nguy hiểm, là người đòi độc lập cho miền đất Hy mã Lạp Sơn. Ngài Đạt Lai nói rằng chính quyền đã hiểu lầm mục đích của ngài, đó là quyền văn hóa tự trị và theo con đường trung đạo.

“Dĩ nhiên Trung Quốc sẽ chỉ định một người nào khác,” Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời về việc Trung Quốc phản ứng về việc chỉ định người kế thừa trước khi viên tịch không đúng với truyền thống Phật giáo.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1664_NhuQuang.htm 

 


Vào mạng: 29-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang