Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nepal đang lập kế hoạch nhằm phát triển nơi Đức Phật đản sanh

Minh Châu dịch


 

Ngày 26 tháng 11, 2007

 

Kathmandu, Nepal - Lâm Tì Ni, nơi Đức Phật đản sanh và là một trong các Di sản Văn Hóa Quốc Tế tại Nepal, không bao lâu nữa sẽ có một cơ cấu tổ chức cho những kế hoạch  trong tương lai tại khu khảo cổ thiêng liêng, một trang web hàng đầu, THT Online đã tường trình hôm thứ Hai.

 

Do vì  khu vực này, cách Kathmandu khoảng 300 cây số về hướng Tây, hiện là  một trung tâm thu hút  khách hành hương, giới sinh viên khảo cổ và các nhà kinh doanh thuộc ngành du lịch, Unesco sắp đề  ra một cơ cấu tổ chức mà người ta sẽ dựa trên đó để  thực hiện tất cả những kế hoạch mới lâu dài và các công trình phát triễn khác, theo bản tường trình của trang web.

 

‘Cơ cấu tổ chức đã bắt đầu được phác họa.  Nó sẽ ngăn chận chính phủ cũng như các tổ chức khác có những thay đổi vô ích trong khu vực này,’ đây là lời của ông Kai Waise, cố vấn của Văn phòng Unesco tại Kathmandu trong  viêc phác họa cơ cấu tổ chức, được đăng trên trang web.

 

Ông cho biết thêm rằng kế hoạch phân nhóm điều hành sẽ vạch rõ tầm quan trọng, mức độ và quyền hạn của những người có thẩm quyền trong những khía cạnh khác nhau.  Đây là một hệ thống, tiến trình  hoặc chức năng của khu vực, sẽ là đường lối chỉ đạo tối cao cho Lâm Tì Ni một khi đã được nội các chứng duyệt.

 

Mặc dù trọng tâm chính là mảnh đất rộng gần 2 mét vuông (1.92 sq m), là nơi Đức Phật đản sanh, cơ cấu tổ chức cũng sẽ góp ý về những khu vực xen kẻ và những khu vực đang phát triễn chung quanh, phù hợp với những đề nghị của Uỷ ban Di sản Văn hóa Quốc tế để tránh việc khu thánh tích này hoàn toàn bị lấy tên ra khỏi danh sách Di sản văn hoá quốc tế.

 

Ông Waise nói tiếp ‘Chúng tôi cũng sẽ vạch ra những giới hạn để các hãng xưởng, công trình xây dựng sân bay quốc tế và các đập ngăn nước của các con sông lân cận sẽ không gây ảnh hưởng đến khu thánh tích.  Chính phủ Nepal phải bảo đảm rằng công trình phát triễn chung quanh sẽ không ảnh hưởng đến khu vực này. 

Ông nói rằng kế hoạch này tự nó không phải là một kế hoạch lâu dài, nhưng một sự chỉ đạo bao quát và trường kỳ sẽ đưa tới việc lập ra các kế hoạch mới lâu dài và những khởi đầu khác cho sự bảo tồn hoặc phát tri ển khu thánh tích.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1662_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 28-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang