Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyên bố chỉ định người thừa kế của Đức Đạt Lai Lạt Ma khiến Trung Quốc bất bình

Hạt Cát dịch


 

by Isabelle Duerme, AHN, Nov 23, 2007

BEIJING, China --Chính phủ Trung Quốc lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng Ngài không tôn trọng truyền thống Phật Giáo khi nói rằng sẽ chỉ định người tnừa kế trước khi tịch diệt.

"Tái sanh của Phật sống là một phong cách độc đáo về sự truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng và phải theo đuổi một cách tương đối mới thành tựu được nghi thức tôn giáo và các  ước lệ lịch sử'", ' phát ngôn viên bộ ngoại giao Liu Jianchao nói như trên

Nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng tuyên bố rằng dân chúng Tây Tạng sẽ không chấp nhận một nhà lãnh đạo tâm linh được chỉ định bởi Trung Quốc sau khi Ngài diệt độ, một lời tuyên bố khiến nhà cầm quyền Trung Quốc nổi giận.

Jianchao đi xa hơn trong bài diễn văn bằng cách nhấn mạnh vào sự tôn trọng tiến trình tái sanh

Ông nói "Chính phủ Trung Quốc tôn trọng các nghi lễ tôn giáo và ước lệ lịch sử sự tái sanh của chư Phật  và đã làm rõ điều này trong những phương sách mới ban hành về việc điều động sự tái sanh của chư Phật trong Phật Giáo Tây Tạng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được xem như là một chiếc gai bên sườn của Trung Quốc vì  lý tưởng ly khai của Ngài, đã tranh đấu nhiều năm cho một khu tự trị Tây Tạng, đất nước mà Trung Quốc coi như là một thuộc địa.

Chính phủ Trung Quốc đã cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma là thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giành độc lập của dân chúng  Tây Tạng, điều đã khiến Trung Quốc ngăn cấm, không cho Đức Đại Lai Lạt Ma bước qua lằn ranh biên giới của xứ sở Ngài

Để đáp lại, Tây Tạng lên án Trung Quốc là chỉ chờ đợi cái chết của vị lãnh đạo tinh thần của họ để  coi đó như là một cơ hội đặt để một vị kế thừa  được chỉ định hầu siết chặt thêm sự kìm kẹp đối với Tây Tạng.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1659_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 26-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang