Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trung tâm Phật giáo đầu tiên tại Uganda

Minh Châu dịch


 

Ngày 20 tháng 11, 2007

 

Kampala, Uganda - Trung tâm Phật giáo Uganda, được thành lập năm 2005, là một sự khởi đầu quan trọng ở giữa châu Phi, với mục tiêu đem đến cho Uganda nguồn giáo pháp vững vàng đầu tiên từ những lời dạy của Đức Phật.  Trung tâm nhắm vào việc tạo ra một cơ sở kiên cố để bảo tồn và lưu truyền Phật Pháp, nhờ vào những bậc thầy khả kính, và tiếp tục phát triễn một bước ngoặc của văn hóa Phật giáo và sự giảng dạy Phật Pháp tại Uganda cũng như toàn cõi châu Phi.

 

Như một bước đầu tiên trong chiều hướng này, một trung tâm đã được thành lập đầu tiên tại  thành phố Kawempe vào năm 2005.  Hiện nay ngôi chùa đang giữ một vai trò quan trọng, là nơi mọi người có thể qui tụ để được hướng dẫn về thiền và tu tập, phát tâm tham gia vào những sinh hoạt và đề án của chùa.

 

Trung tâm có thờ một tôn tượng Phật được gọi là Phật ‘Mirembe’, có nghĩa là Đức Phật ‘Hòa bình’ theo ngôn ngữ địa phương.  Tượng Phật bằng đồng nặng 103 kí lô, do một nhóm thiện tín từ Thái Lan cúng dường và được đúc theo nét đặc thù của người Phi châu. 

 

Do vì hầu hết người dân sống trong khu vực chung quanh chùa không theo đạo Phật, các sinh hoạt của trung tâm nhắm vào cả hai thành phần thính chúng.  Các sinh hoạt vượt ngoài cộng đồng, những cuộc hội thảo của liên hiệp tôn giáo và các sự kiện văn hoá của trung tâm phục vụ cho sở thích và nhu cầu của quần chúng, bao gồm các đoàn thể tôn giáo, tổ chức giáo dục địa phương và những vị khách hiếu kỳ.  Trung tâm hoan nghênh những ai muốn trở nên thành viên và tham dự các chương trình sinh hoạt tại đây. 

 

Vị trụ trì hiện nay của trung tâm là Sư Buddharakkhita. Vì Uganda không phải là một xứ Phật giáo, sự phát tâm ủng hộ của dân địa phương còn xa vời và không đều đặn.  Như thế, hầu hết sự tài trợ đều đến từ tín đồ của các quốc gia khác như Nhật, Ba Tây, Thái Lan và Hoa Kỳ. 

 

Hiện tại trung tâm còn cần sự tài trợ của  quốc tế cho đến khi nào cộng đồng Phật giáo Uganda được phát triển vững mạnh.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1652_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang