Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Hội Mahabodhi nhận được bộ tam tạng Tipitaka bằng chữ La Tinh

Minh Châu dịch


 

Ngày 19 tháng 11, 2007

Bodh Gaya -  Hoàng gia Thái đã trao tặng cho hội Mahabodhi tại Bodh Gaya bộ tam tạng ‘Tipitaka’ bằng chữ La Tinh, gồm  những giáo pháp của Đức Phật, ban đầu  được ghi chép bằng cổ ngữ Pali và Devnagari.

Tipitaka là từ ngữ chính thức để chỉ cho kinh điển Phật giáo, được chia làm 3 phần chính. Bộ thứ nhất là ‘Luật Tạng’ hay giới luật, đã được Đức Phật chế ra thường ngày, khi có nhiều vấn đề về cách cư xử xảy ra trong tăng chúng.  Bộ thứ hai là ‘Kinh Tạng’, bao gồm những giáo lý căn bản quan trọng của Đức Phật, được chia thành nhiều tiểu phẩm và bao gồm hơn 10,000 bài kinh.  Bộ thứ ba là ‘Luận Tạng’.

 

Bản kinh nguyên thủy được viết bằng cổ ngữ Pali và Devnagari, đã được hoàng gia Thái cho phiên dịch và kết tập lại bằng chữ La Tinh để cho mọi người khắp nơi trên thế giới có thể đọc hiểu được.

 

‘Bộ tam tạng Tipitaka bằng tiếng Pali là di sản của Đức Phật đã để lại nhân loại.  Pháp từ của Ngài đã được gìn giữ từ hơn 25 thế kỷ qua.  Ngày nay, lần đầu tiên toàn bộ tam tang đã được in ấn bằng chữ La Tinh.  Loại chữ dùng quốc tế mà mọi người trên thế giới đều có thể đọc tụng để cho hòa bình và trí tuệ sẽ được lan toả,’ chủ nhiệm Hội Hoằng pháp Thái Lan S. Bunnag cho biết như trên.

 

Seevli Thero, người điều hành Hội Mahabodhi của Ấn Độ phát biểu ‘Ấn Độ có bộ Tipitaka bằng cổ ngữ Devnagari, nhưng đây là lần đầu tiên một tổ chức Phật giáo tại Ấn Độ nhận

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1650_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang