Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Ngân hàng mở dịch vụ tạo phước cúng dường bằng hệ thống điện tử qua Internet

Hạt Cát dịch


 

Nov 17, 2007, 2:46 GMT

Bangkok -Ngân hàng Kasikorn, ngân hàng lớn thứ nhì của Thái Lan, đã thành lập một dịch vụ mới cho phép khách hàng có thể cúng dường đến một ngôi chùa qua điện thoại và qua giao dịch Internet, các nguồn tin cho biết như trên hôm thứ Bảy.

Dịch vụ mới này có tên gọi là "electronic merit making", khách hàng của ngân hàng Kasikorn hhiện nay có thể cúng đường đến chùa Wat Phra Baht Nam Phu, một ngôi chùa ở tỉnh Lopburi nổi tiếng về chương trình chữa trị bệnh Aids, qua giao dịch  điện thoại, thẻ tín dụng, giao dịch liên mạng Internet, v.v..tờ Bangkok Post cho biết như trên

Weerachai Amornrattana, Phó Giám Đốc nhà băng  Kasikorn, nói rằng ngân hàng này vốn đã có hệ thống cúng dường qua máy ATM trong quá khứ dành cho các hoạt động từ thiện, nhưng với ngôi chùa  Wat PhraBaht Nam Phu, đây là lần đầu tiên chúng tôi cho thiết lập hệ thống cúng dường qua giao dịch điện tử Iinternet .

Merit making - việc làm tạo phước, tạo công đức trong Phật  Giáo tương đương với khái niệm "từ thiện" của Ki Tô giáo. Phật giáo khuyến khích đồ chúng cung cấp thực phẩm hoặc cúng dường cho tu sĩ và các tự viện và làm  thiện sự như chăm sóc cho người nghèo, bệnh nhân hoặc thú vật bị bỏ rơi như là một ý nghĩa "tạo phước" cho đời sau.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1647_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 18-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang