Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mã Lai Á: hôị nghị Phật giáo toàn cầu lần thứ 5

Minh Châu dịch


 

Ngày 16 tháng 11, 2007

 

Kuala Lumpur -  Phật tử trên khắp thế giới sẽ gặp gỡ nhau tại Mã Lai Á vào ngày chủ nhật để bàn thảo về ý nghĩa của hạnh phúc.

Hội nghị Phật giáo Toàn cầu lần thứ 5 được tổ chức tại Petaling Jaya với chủ đề Chuyển hóa tâm hồn - Tạo sự an lạc trong đời sống chúng ta.

Các giảng sư và hành giả tu Phật từ Hoa Kỳ, Úc, Gia Nã Đại, Thái Lan, Tân Gia Ba và Mã Lai Á theo dự trù sẽ đến tham dự hội nghị.

 

Hội nghị đã được sáng lập như ‘một cơ hội duy nhất để thăm dò những quan điểm khác nhau về sự rèn luyện tâm,’ với mục tiêu ‘đạt đến hạnh phúc miên viễn.’

 

Ban tổ chức lập luận rằng các khoa học gia hàng đầu trong các lãnh vực tâm lý học, tâm thần học và thần kinh học đều đồng ý với những giáo pháp chính của Đức Phật, rằng con người có hai động lực căn bản trong đời sống - sự mong cầu hạnh phúc và lòng mong muốn tránh khỏi khổ đau và cái chết.

 

Họ cũng tin rằng các khoa học gia bắt đầu chấp nhận khả năng chuyển hoá tâm hồn để tạo ra hạnh phúc.

Hội nghị năm nay được tổ chức bởi ba nhóm Phật giáo tại Mã Lai: Hội thân hữu Phật giáo, Hội truyền bá Phật giáo Mã Lai và Hội Thanh niên Phật giáo Mã Lai; cùng với sự ủng hộ và tài trợ của 11 tổ chức Phật giáo khác tại Mã Lai.

 

Khoảng 20 % trong số 26 triệu dân Mã Lai được xem là Phật tử, trong khi hơn phân nữa số dân là tín đồ Hồi giáo, tôn giáo chính của quốc gia, và họ sống dưới luật lệ của đạo Hồi, có tên là Sharia.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1646_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 18-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang