Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mã Lai: Chùa Phật Giáo Tích Lan tặng 5000 phần quà cho học sinh nghèo

Hạt Cát dịch


 

By Choong En Han, The New Straits Times, Nov 13, 2007

KUALA LUMPUR, Malaysia - Khoảng 5000 học sinh nghèo khó thuộc tất cả mọi sắc tộc và mọi tôn giáo ở khắp nơi trong nước sẽ được trao tặng  vật phẩm học cụ từ chùa Sri Lanka Buddhist Temple vào tháng tới

Học sinh từ 200 ngôi trường công cộng, các trẻ em nhận bảo trợ từ Hội Đoàn Malaysian Children’s Aid Society và các trẻ em sống trong những cô nhi viện,  mỗi em sẽ nhận được một phần vật phẩm học cụ như đồng phục, cặp sách, giày , giấy bút, sách giáo khoa v.v.. trị giá 100.00 đồng rupees trong dự án được gọi tên là Educare 2007.

2000 em trong số này sẽ tiếp nhận phần quà của các em tại ngôi chùa ở Sentul vào ngày 9 tháng 12 tới, trong một ngày vui chơi giải trí với nhiều trò chơi dành cho trẻ em. Phần còn lại sẽ được phân phối trong khắp nước.

Dự án hàng năm này bắt đầu từ năm 2001 bởi Trường Giáo Pháp Chủ Nhật Siri Jayanti dưới sự điều hành của ngôi chùa.

 Sư Saranankara Nayaka Maha Thero, Sư Trưởng và cũng là hiệu trưởng của ngôi chùa, nói Sư  bắt đầu quan tâm khi phụ huynh các em tìm đến Sư để tìm nguồn tài trợ cho con em đang đi học của họ. Dự án được thành lập ngay sau khi xong một phiên họp với các giáo chức và phụ huynh của một số các em học sinh tại trường.

Các em học sinh được chọn lựa bởi hiệu trưởng trường học của các em.

Công ty Parkson Grand Corp Sdn Bhd ủng hộ dự án bằng cách đặt các thùng yểm trợ tại tất cả 28 cửa hàng của công ty trong khắp nước. Những ai muốn yểm trợ cho dự án Educare2007 có thể mang các vật phẩm học cụ đến bỏ vào các thùng yểm trợ để công ty chuyển giao lại cho nhà chùa phân phối.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1643_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 15-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang