Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Một tu viện Phật giáo tại Hoa Kỳ với công trình điêu khắc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư

Minh Châu dịch


 

Ngày 15 thang 11, 2007

 

New York - Tu viện Phật giáo New Jersey đã mở đầu công trình điêu khắc một tôn tượng Phật cao 25 ft,  sẽ do Sư Imbulavitive Medananda đảm trách, Sư là người đã hoàn thành một số lớn các tượng Phật tại Tích Lan.

Pho tượng Phật ngồi sẽ được tôn trí trên một đài sen cao 5 ft và làm theo mẫu của pho tượng Phật trong tư thế thiền định, như đã thấy trong khu vườn Maha Meyuna tại Anuradhapura, kinh đô cổ của Tích Lan vào thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên.

Tượng Phật sẽ được khắc và thiết kế tại cơ sở của Tu viện Phật giáo New Jersey, cùng với một trung tâm thiền đồng tọa lạc trên một khu đất 9 mẫu chưa được khai phá.

Lễ động thổ đã diễn ra dưới sự chủ trì của Sư Kurunegoda Piyatissa Nayaka của Tu viện Phật giáo New York.  Một số đông chư Tăng và tín đồ đã vân tập về đây tham dự buổi lễ.  Sư Piyatissa đã bắt đầu lễ động thổ trong lúc toàn thể chư Tăng tụng bài kinh Maha Pirith.

Công trình kiến thiết và điêu khắc dự trù sẽ được hoàn tất để có thể cống hiến pho tượng vào dịp Lễ Vesak 2008, để đánh dấu ngày Phật đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn 2551 năm trước. 

Uỷ ban thực hiện đề án  tôn tượng Phật đã mời cộng đồng Phật giáo Bắc Mỹ giúp sức vào việc hoàn thành công trình này.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1642_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 15-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang