Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Đảng phái chính trị dự trù cấp một ngân khoản 9 tỷ Baht cho các hoạt động Phật giáo

Minh Châu dịch


 

The Bangkok Post, Nov 8, 2007

 

Bangkok, Thái Lan - Đảng Puea Pandin đang dẫn đầu cuộc tranh cử với lời hứa hẹn sẽ lập một ngân khoản Phật giáo 9.999 tỷ bath (bằng 250 triệu Mỹ kim) để giải quyết những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị.  Ngân khoản này là một trong 9 chính sách hàng đầu của đảng, đại diện vị lãnh đạo đảng Juthamas Siriwan cho biết như trên ngày hôm qua.

Bà Juthamas, một cựu viên chức Bộ Du Lịch của chính phủ Thái, cho biết bà tin chắc rằng 9 chính sách cho phúc lợi và sự an vui của quần chúng có thể được thực thi.

Ngân khoản phát triễn tôn giáo, nhằm xây dựng tinh thần của quần chúng, là một trong những biện pháp hiển nhiên của đảng để làm cho thích nghi những chính sách này.

Uthit Siriwan cho biết ngân khoản sẽ chú trọng vào việc ủng hộ 300,000 tỳ kheo, sa di và nữ tu sĩ trong 30,000 ngôi chùa trên toàn quốc.

Nếu được vào ghế chính phủ, đảng sẽ xúc tiến những hoạnh định để biến các ngôi chùa thành những trung tâm phát triễn tâm linh.

Họ tin rằng ngân khoản này sẽ giúp bành trướng Phật giáo để quần chúng có thể áp dụng những giới cấm trong đạo hầu giái quyết những vấn đề của họ.

Ngân khoản sẽ làm thăng tiến đạo đức và thiện pháp qua chùa chiền và chư tăng.  Điều này sẽ đem đến thành công trong việc giải quyết mọi vấn đề gây tệ hại cho đất nước,  là những vấn đề liên hệ đến hoặc gia đình, kinh tế, xã hội, chính trị hoặc ma tuý.

Ông nói rằng đảng đã tìm hiểu quan điểm của chư tăng trên toàn quốc khi lập ra chính sách này.   Ngân khoản Phật giáosẽ được cấp phần lớn bởi ngân sách công cộng được chính phủ yểm trợ.

Wutthichai Damrongwat cho biết Thái Lan là một quốc gia Phật giáo hàng đầu.  Đời sống của dân chúng Thái có sự nối kết sâu xa với các tu viện.  Tuy nhiên, ngân khoản cho Phật giáo còn quá nhỏ so với con số chùa chiền trên toàn quốc. 

Ông nói thêm rằng đảng Puea Pandin đã nhận thức được tầm quan trọng của Phật giáo, tôn giáo của 94% dân số Thái, nhưng cũng không xem nhẹ các tôn giáo khác .

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1633_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 11-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang