Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đài truyền hình Phật Giáo đầu tiên tại Tích Lan kêu gọi ủng hộ tịnh tài

Như Quang dịch


 

The Buddhist Channel, Nov 5, 2007

Colombo, Sri Lanka – Ban quản trị của đài truyền hình Phật giáo đầu tiên tại Tích Lan, Dharmavahini, đang kêu gọi Phật tử đóng góp để duy trì đài. Sự kêu gọi này được đưa ra bởi một tỳ kheo Đan Mạch cư trú tại Colombo là Đại Đức Mettavihari. Sự kêu gọi này có thể không được phổ biến rộng rãi nên nhiều người có thể chưa nghe đến băng tần này hoặc chưa biết đến địa chỉ mạng toàn cầu: http://dharmavahini.tv

Đài truyền  hình Dharmavahini hiện nay được điều hành bởi một nhóm nhân viên gồm 3 hoặc 4 người, kể cả Đại Đức Mettavihari, với sự cúng dường bởi một vài cá thể nhưng không thể tiếp tục cúng dường lâu dài. Đại đức Mettavihari là vị đã cống hiến rất tích cực vào Phật giáo qua việc chuyển dạng tiếng Pali vào hệ thống điện tử và phổ biến rộng rãi qua mạng lưới Internet (http://metta.lk).

 Mục đích của ngài khi khởi xướng đài truyền hình không chỉ để quảng bá giáo pháp mà còn cố gắng xây dựng lại những giá trị đã bị mất mát trong cộng đồng Tích Lan, những giá trị không thể thiếu để phát triển và làm thịnh vượng Tích Lan.

 Đây là điều yêu cầu tha thiết nhất để ủng hộ cho sự sinh tồn của đài Dharmavahini với sự đóng góp hàng năm đài thọ phí tổn của đài khoảng 250,00 Ruppes, tương đương với $2,260 US đô la mỗi tháng. Đại đức hy vọng sẽ nhận được ít nhất 250 vị mạnh thường quân trên thế giới có thể cống hiến 12,000 rupees (US4 108) một năm mỗi vị.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1628_NhuQuang.htm 

 


Vào mạng: 11-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang