Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lần thứ ba, Nam Hàn từ chối cấp chiếu khán cho Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hạt Cát dịch


 

Thứ Tư  07/11/2007.   

By Windsor Genova AHN, November 2, 2007

Seoul, South Korea - Nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng không thể có cơ hội gặp gỡ cộng đồng Phật Giáo Tây Tạng Nam Hàn qua lời mời của cộng đồng này .

Chính phủ Nam Hàn từ chối  tiếp nhận đơn xin chiếu khán của Đức Đạt Lai Lạt Ma vì e ngại rằng sự viếng thăm của Ngài sẽ ảnh hưởng đến liên hệ ngoại giao của Nam Hàn với Trung Quốc, nhân vật mà Trung Quốc luôn cho là biểu tượng của khuynh hướng ly khai Tây Tạng.

Căn cứ theo tờ Korea Time, đây là lần thứ ba Nam Hàn ngăn chận sự viếng thăm của đức Đạt Lai Lạt Ma, chính phủ cũng đã từ chối đơn của Ngài hồi năm 2000 và 2001.

Bộ Ngoại Giao đã lưu ý tổ chức Phật Giáo Đoàn Kết Cải Cách rằng sự viếng thăm này đã không được cho phép. Các nhóm Phật tử và Cơ Đốc giáo Nam Hàn đã thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma đến viếng thăm Nam Hàn như là một biểu tượng của hoà bình toàn cầu, đặc biệt là giải toả những mối liên hệ căng thẳng giữa Nam hàn và  Bắc Hàn.

Các nhà bình luận tin rằng Nam Hàn  e dè gặp phải sự giận dữ của Bắc Kinh, nhà cầm quyền đã cáo buộc nhà lãnh đạo lưu vong là xúi giục dân  Tây Tạng đòi ly khai độc lập từ Trung Quốc. Để cho Đức  Đạt Lai Lạt Ma thăm viếng Nam Hàn , Nam Hàn e ngại sẽ bị mất yểm trợ của Trung Quốc trong chương trình huỷ diệt vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và việc mang các tội phạm trong chiến tranh Korean War về nước.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1627_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 07-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang