Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật tử Bhutan nguyện cầu hòa bình tại Bồ Đề Đạo Tràng

Hạt Cát dịch


 

ANI    Monday 5th November, 2007    

Gaya (Bihar), Nov 5 . Hơn 4000 Phật tử từ Bhutan đã tham dự một chương trình nguyện cầu đặc biệt ba ngày cho hoà bình  tại Bồ Đề Đạo Tràng

Những nghi lễ như thế rất phổ thông tại Bhutan nhưng một chương trình nguyện cầu đặc biệt như vừa qua đã được tổ chức  lần đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Tràng.

Các tín chúng của hệ phái Đại Thừa Mật Tông và hệ phái Kalkrodhi'. Goddess Vajrakanya Kim Cang Thừa thực hiện nghi lễ cầu nguyện này.

Buổi cầu nguyện đặc biệt này được tổ chức nhằm mục đích xua đuổi tà ma và nguyện cầu cho hoà bình thế giới.

"Chúng tôi nguyện cầu cho hoà bình thế giới. Cũng như Phật Giáo Nguyên Thuỷ, Phật Giáo Phát Triển, chúng tôi thuộc Phật Giáo Mật Tông, chúng tôi cống hiến những lời cầu nguyện này cho hoà bình tại Bhutan và toàn thế giới. Chúng tôi, bản thân  đã chứng nghiệm được sự an bình bao la sau khi nguyện cầu", Singewange, một vị lama từ Bhutan nói như trên.

Ba ngày nguyện cầu bắt đầu hôm thứ Bảy dưới cội Bồ Đề ở thành phố thánh tích thiêng liêng Bihar. Cội Bồ đề được nhìn nhận là thiêng liêng vì Đức Phật đã chứng đắc đạo quả dưới cội Bồ Đề này.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1626_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 07-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang