Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ladakh, Ấn Độ: kế hoạch hóa gia đình làm cộng đồng Phật tử yếu kém

Như Quang dịch


 

Ishfaq-ul-Hassan, DNA India, November 4, 2007

 

Cảnh giác bởi sự tăng cường dân số Hồi giáo, nhóm Phật tử ở Ladakh khuyến khích cộng đồng nên tạo thêm trẻ em.

SRINAGAR, India – Các lãnh đạo Phật tử nói rằng dân số của họ đang giảm do chương trình kế hoạch hoá gia đình được áp dụng trong cộng đồng Phật tử trong khi đó dân số Hồi giáo lại tăng lên nhờ họ không chấp nhận kế hoạch hoá gia đình vì lý do tôn giáo.

Một khuynh hướng xung đột mới được thêm vào bởi ngón đòn mới của các vị lãnh đạo Phật tử khuyến khích cộng đồng của họ hãy bỏ các biện pháp ngừa thai và sinh sản càng nhiều trẻ em càng tốt để thay đổi vấn đề dân số đang ảnh hưởng trong vùng.

Hội Phật tử Ladakh, giáo hội tối cao của Phật tử, đã trình thỉnh nguyện thư đến chính phủ Jammu và Kashmir yêu cầu đừng áp dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình trong vùng. “Giống người Ladakh đã trở nên hiếm hoi trong quốc gia và sự tuyệt chủng đã được công nhận. Do đó chúng tôi yêu cầu quý vị đừng nên áp dụng tiêu chuẩn gia đình nhỏ trong vùng, coi như đây là một trường hợp đặc biệt,” bác sĩ Sonam Dawa, hội trưởng hội Phật giáo Ladkha nói trong bức thư gửi đến Bộ trưởng bộ Y tế và giáo dục y khoa của Jammu và Kashmir, Mangat Ram Sharma.

Bác sĩ Dawa cảnh cáo nhà cầm quyền về các trại kế hoạch hoá gia đình trong vùng. “Vừa qua có nhiều sự phản kháng của công chúng trong các buổi trại về an sinh gia đình trong vùng. Do vậy, yêu cầu quý vị hãy chỉ định cho cơ quan liên hệ tránh tổ chức các trại sinh hoạt về kế hoạch hoá gia đình trong vùng.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1625_NhuQuang.htm 

 


Vào mạng: 07-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang