Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chư Tăng Miến Điện lưu vong thành lập hội đoàn ủng hộ dân chủ

Như Quang dịch


 

Thứ Bảy  03/11/2007.   

DVB 30, tháng 10, 2007

Los Angeles, California (USA) – Chư tăng Miến Điện sống lưu vong trên toàn thế giới đã thành lập hội đoàn để tạo sự chú ý của quốc tế về tình hình Miến Điện và vận động giới cầm quyền quốc tế.

Hội Chư Tăng Miến Điện Thế Giới vừa thành lập tại Los Angeles vào ngày 28 tháng 10 gồm 49 tăng sĩ từ Bắc Mỹ, Á Châu và Âu châu. Giám đốc của nhóm này là U Kaweida, vị tăng sĩ giảng sư của tự viện Masoeyein tại Mandalay, là người đã bị chính quyền Miến Điện bắt giữ trong cuộc nổi dậy năm 1988 hiện đang sống tại Nữu Ước. Một nhà sư danh tiếng khác là U Pyinya Wuntha, chủ tịch của hội đoàn.

Quý chư tăng thoạt đầu họp lại để chúc mừng lễ thượng thọ 80 tuổi của ngài U Pyinya Wuntha và chúc mừng 50 năm hoằng pháp trên toàn quốc của ngài. Nhưng dưới ánh sáng của các cuộc biểu tình tại Miến Điện được dẫn dắt bởi chư tăng và cuộc đàn áp chư tăng cùng nhân dân đã khiến mục tiêu của buổi họp thay đổi.

Ngài U Pyinya Wuntha nói rằng hội đoàn được thành lập để phản ứng lại việc xách nhiễu, bắt bớ và bạc đãi chư tăng tại Miến Điện của chế độ.

Số đông người trong nước đã thỉnh cầu chư tăng đưa vấn đề này ra giới cầm quyền quốc tế và các nhóm Phật tử trên toàn thế giới.

“Chúng tôi sẽ tạo sự chú ý đến các vấn đề của Miến Điện với các giới cầm quyền thích đáng,” Ngài U Pyinya nói. Chúng tôi sẽ chuyển thông điệp này đến không những chỉ nhóm Phật tử mà cả các nhóm Công giáo, Hồi giáo và tín đồ của những tôn giáo khác giúp đỡ chư tăng đang ở Miến Điện.

Chư tăng Miến Điện tại Tích lan vừa bày tỏ sự thiết tha hợp tác của họ cùng với hội đoàn này và tin tưởng hội đoàn sẽ tìm được giải pháp cho những vấn đề chính trị và xã hội cho Miến Điện. Họ cùng nhau ủng hộ chư tăng ở Rangoon, Mandalay, Myin Chan, và Pakokku.

Bốn nghệ sĩ lưu vong cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ cho nhóm. Bốn vị đó là Kyemon U Thaung, một nhà báo tại Băng Cốc và là chủ bút tờ Kỷ Nguyên Mới, thi sĩ Maung Swan Ye, một giám đốc tại Hoa Kỳ, văn sĩ kiêm họa sĩ Win Pe, và Mar Mar Aye, một ca sĩ và cựu hội trưởng Hội Âm Nhạc tại Hoa Kỳ.

“Chúng tôi nguyện sẽ vâng lời chư tăng và nhận bất cứ trách nhiệm nào được giao phó bởi chư tăng,” nhóm nghệ sĩ nói như thế.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1621_NhuQuang.htm 

 


Vào mạng: 04-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang