Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phật Giáo đang phát triển trong giới sinh viên không quân

Như Quang dịch


 

Oct 30, 2007 10:29 am US/Mountain

Nhà nguyện Phật giáo mở cửa tại Trung Tâm huấn luyện không quân

Trung Tâm Huấn luyện Không Quân, Colorado. Các sinh viên theo Phật giáo giờ đây đã có một chỗ riêng để hội họp. Căn phòng Nương Tựa Pháp Bảo rộng 300 bộ nằm dưới tầng hầm của trung tâm đã mở cửa hôm thứ hai với khoảng hơn hai mươi người tập họp tụng kinh theo nhịp trống. Trung tâm có khoảng 26 Phật tử, tăng lên từ con số 16 hồi đầu năm nay.

Tôn giáo là vấn đề đang được tranh cãi tại trung tâm với nhóm sinh viên tốt nghiệp cho rằng các giá  trị của trường phái Phúc âm đã bị nhồi nhét vào đầu những sinh viên.

Sự tranh tụng đã được bãi bỏ năm rồi vì viên chánh án phán quyết họ không thể khiếu  nại quyền lợi của họ bị xâm phạm trong khi họ đã tốt nghiệp, không còn theo học tại trung tâm nữa.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1617_NhuQuang.htm 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang