Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Orissa hãnh diện có được nhiều di tích Phật giáo

Minh Châu dịch


 

CNN-IBN, October 28, 2007

Jaipur, Ấn Độ - Trong 25 năm qua,  dân làng Uttarpratap thuộc địa hạt Jaipur, ở phía Bắc của Orissa, hằng thờ cúng một tượng thần cổ mà họ đã tìm được từ một cái ao trong làng. 

Rất hiếm người biết được đây là hình tượng của một vị Bồ Tát hoặc một đệ tử của Đức Phật thuộc thế kỷ thứ 7.

Theo ông Nrusingha Charan Sahoo, 57 tuổi,   một giảng viên văn học Oriya kiêm nhà nghiên cứu về Phật giáo, đây không phải là phám phá đầu tiên.

Đây là ngôi chùa làng tiêu biểu trong vùng nơi mà dân làng thờ cúng hình tượng của Đức Phật như là một vị thần làng.

Họ không biết nhiều về vị thần này cho tới khi ông Nrusingha Charan Sahoo cho họ biết về tầm quan trọng của Ngài.

‘Bây giờ chúng tôi biết được từ ông ta về  tượng thần này.  Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thờ cúng và sẽ không trao lại cho bất kỳ một ai,’ vị giáo sĩ của làng Deepak Kumar Mishra đã cho biết như trên.

Jaipur hãnh diện với nhiều di tích Phật giáo hiếm quý.  Trong vòng ba thập niên qua, ông Nrusingha đã sưu tập được hơn 3000 di tích quý hiếm trong vùng, hoàn toàn với nguồn tài chánh của chính ông.

Quan trọng nhất là con voi khắc bằng đá tìm được vào năm 1979,  có ghi niên đại từ thời vua Ashoka còn đương triều.

Ông nói ‘Thú vui của tôi là khám phá những di tích trong vùng và nhận dạng ra chúng.  Sau đó tôi mời các nhà nghiên cứu và các học giả tìm hiểu sâu thêm và đi tới kết luận.’

Nhiều học giả về lịch sử và các nhà nghiên cứu Phật giáo được lợi ích từ những tìm tòi của ông Nrusingha.

Và, mặc dù công việc của ông còn rất ít người biết đến, điều này không ngăn ông tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1613_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang