Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Kết thúc mùa an cư: Chư Tăng tiếp tục từ chối tiếp nhận cúng dường từ quân đội.

Hạt Cát dịch


 

Thu 25 Oct 2007 

Filed under: News, Inside Burma

Myanmar- Thu 25 Oct 2007 - Nghi lễ cúng dường thực phẩm lúa gạo  hàng năm tại phân khu Magweđang được tiến hành với một vài điều bị cấm đoán, bất kể nhà cầm quyền địa phương trước đó đã quan ngại rằng chư Tăng sẽ tẩy chay sự kiện này.

Nghi lễ cúng dường mễ cốc này được tổ chức hàng năm để đánh dấu chấm dứt ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng bắt đầu từ năm năm qua và luôn là một sự kiện quan trọng, nhưng nhà hữu trách địa phương đã e ngại rằng năm nay chư Tăng sẽ từ chối nhận cúng dường từ các thành viên chính phủ.

Tổ chức Hội Đồng Hoà Bình và Phát triển địa phương từ chối thực hiện nghi thức này, vì vậy Bộ Tôn Giáo sẽ đảm trách công việc cùng với các văn phòng địa phương.

Chính quyền địa phương vẫn e dè về sự kiện vốn sẽ được quảng bá rộng rãi, nên đã ban hành một bản điều lệ về chư tăng tham dự trong một toan tính rõ ràng nhằm ngăn chận một nhóm lớn chư tăng tụ tập.

Chỉ có một vị tu sĩ trong mỗi ngôi chùa sẽ được mời đến tham dự buổi lễ để tiếp nhận cúng dường. Phần còn lại sẽ được đưa đến tận các chùa cho những vị khác.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1608_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 26-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang