Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan xét duyệt đạo luật về hình phạt cho sự xúc phạm đến Phật giáo

Minh Châu dịch


 

The Bangkok Post, Oct 24, 2007

Bangkok, Thái Lan - Hội Đồng Lập Pháp Quốc Gia (NLA) ngày hôm nay sẽ xét duyệt một đạo luật nhằm trừng phạt nghiêm trọng những hình thức xúc phạm đến Phật giáo, trong đó có quan hệ tình dục với các tu sĩ, sa di và tu nữ, và lần đầu tiên đã nhìn nhận địa vị các nữ tu sĩ.  Đạo luật này được đề xuất bởi một nhóm 179 thành viên NLA, một số người trong nhóm này đã cố gắng một cách vô hiệu quả trong việc đề xướng Phật giáo là quốc giáo trong Hiến Chương 2007.

 

Đạo luật này định ra hình phạt 10-25 năm tù và/hoặc 500,000-1 triệu đồng baht đối với những hành động sĩ nhục, xúc phạm, giả dạng và xuyên tạc Đạo Phật cũng như Đức Phật; 5-10 năm tù và/hoặc 100,000-500,000 đồng bath đối với việc gây thiệt hại cho các sản phẩm, nhân sự và cơ sở Phật giáo.  Người nào có những hình thức quan hệ tình dục với các tu sĩ, sa di và tu nữ sẽ bị xử từ 5 đến 10 năm tù và/hoặc 100,000-500,000 đồng bath tiền phạt.  Tuy nhiên đạo luật không đề cập đến các hình phạt đối với tu sĩ, sa di và tu nữ có liên can trong những quan hệ này.

 

Một thành viên NLA Patara Khumpitak nói rằng điểm này có thể được nêu lên trong quá trình kiểm tra phiếu bầu.

Hình phạt đối với việc hành hung tu sĩ, sa di và tu nữ sẽ gấp ba lần sự qui định của luật pháp.

 

Đạo luật lần đầu tiên cũng nhìn nhận địa vị của tu nữ là những nữ tu sĩ Phật giáo, với điều kiện các tu nữ này phải xuất gia với một vị trụ trì hay một người thừa hành vị trụ trì.

Tất cả các nữ tu viện phải trực thuộc phạm vi quyền hạn của một ngôi chùa, một vị trụ trì hoặc một cơ quan pháp lý Phật giáo. Đạo luật này cũng đòi hỏi quốc gia yểm trợ cho sự phát triễn của giới tu nữ.

Đạo luật kêu gọi sự thành lập một ban chính phủ để đề xướng và bảo vệ đạo Phật.  Vị Thủ tướng sẽ là chủ tịch uỷ ban gồm một vị cao tăng, một học giả Phật giáo, một đại biểu cho các cơ quan pháp lý Phật giáo và các thư ký thường trực của các bộ và Văn phòng Thủ tướng.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1607_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 25-10-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang