Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Một trung tâm thiền Phật giáo mới thành lập tại Arizona

Minh Châu dịch


 

Ngày 20 tháng 9, 2007

Arizona - Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế Arizona vừa thiết lập một địa điểm tại Mesa, trong vùng Thung lũng Đông Nam, cho những ai muốn học và thực hành thiền.  Trung tâm được điều hành bởi vị tu sĩ Tích Lan, Sư Sivabalagoda Ananda, và Sư Dhammapala Kennard.

 

Sư Dhammapala xuất thân từ Chandler, đã theo triết lý Phật giáo và xuất gia tại Mã Lai Á vào năm 1995, cho biết ‘Tôi đã cố công từ 17 năm nay để có được một trung tâm.  Cuối cùng, chúng tôi có thể bắt tay vào việc’.

Trung tâm được lập trên diện tích 1,400 square-foot trong khu đất rộng 15,000 square-foot trên đường Broadway, đã được mua lại với sự trợ giúp của một người Mỹ gốc Tích Lan nhân đức, cô Shani Wijay từ Texas, đã cúng dường một phần tiền để tưởng nhớ đến song thân của cô.  Các thiền sinh và thành viên của cộng đồng nhỏ Tích Lan đã phát nguyện cúng dường hàng tháng để trả nợ và giúp duy trì trung tâm.

 

‘Nhiệm vụ của trung tâm là giảng giải lợi ích thiết thực của giáo lý Phật đà và đem áp dụng đối với mọi người thuộc mọi chủng tộc,’ sư Ananda, thường trú tại trung tâm cho biết như trên.

 

Để đén mục tiêu trên, Sư cũng tổ chức các lớp Phật học cho trẻ em.  Tại Hoa Kỳ từ năm 1982, Sư Ananda đã phục vụ cho các cộng đồng Phật giáo tại New York và Washington.  Năm 2002, Sư dời về Phoenix và đã làm giáo sĩ thường trú một năm tại Banner Good Samaritan Medical Center.

 

Từ khi đến vùng này, Sư Ananda đã cố gắng lấp đầy chỗ trống và thành lập một trung tâm Phật giáo để phục vụ cộng đồng.

Sư Dhammapala, bán trú tại trung tâm Mesa, đã nghỉ hưu sau 24 năm làm việc cho chính phủ và làm thiện nguyện cho Hội Hồng Thập Tự, giúp những người bị dời chỗ ở tìm nơi tạm trú.  Công tác lớn hiện nay của Sư             

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1560_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 24-09-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang