Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lời kêu gọi bảo vệ Phật tử Jumma tại Bangladesh

Minh Châu dịch


 

The Daily Mirror, ngày 13 tháng 9, 2007

 

Chittagong, Bangladesh -  Các tu sĩ Phật giáo Bangladesh tại Tích Lan ngày hôm qua đã yêu cầu chính phủ Tích Lan gây áp lực với chính phủ Bangladesh để bảo vệ Phật tử Jumma và đất đai của họ trên lãnh thổ này.  Chư tăng cũng kêu gọi các cộng đồng trên thế giới lưu tâm đến cảnh ngộ của họ, và các tổ chức bảo vệ nhân quyền hãy cho người đến tận Chittagong Hill Tracts thu thập dữ kiện để có thể nhận định về tình trạng nhân quyền nơi đây.

 

Các tu sĩ cũng đã yêu cầu chính phủ Bangladesh ngừng xử dụng bạo lực, đình chỉ chế độ gây thương tổn đến người dân bản xứ Jummma, ngưng đàn áp các nhà chính trị tranh đấu cho nhân quyền và dân chúng Jumma.

 

‘Hãy nhớ rằng chúng ta đang cùng sống trên một hành tinh với những xã hội khác và phải tập sống hài hòa với nhau.  Chúng ta khác biệt nhau nhưng không phải kẻ thù của nhau.  Chúng ta có những kẻ thù chung cần phải diệt trừ, đó là sự vô minh, nỗi lo sợ, niềm hận thù, và bệnh tật.  Đức Phật đã ngăn cấm xử dụng bạo lực với kẻ khác dưới mọi hình thức. Về mặt sinh học con người là đồng loại,’ các tu sĩ đã phát biểu như trên.

Chư tăng cho biết nhiều đạo luật xử dụng bạo lực với Phật tử tại Bangladesh đã được ban hành.  Một nhóm 20 người có võ trang đã phá huỷ một trung tâm tu thiền Phật giáo và đã bắt đi hai sa di đưa vào trại huấn luyện quân đội.

 

Chùa Sadhana Tila là một trong những ngôi chùa được sùng bái nhất được biết đã bị phá huỷ vào ngày 1 tháng 9, 2007.

 

Các tăng sĩ khẳng định đã từng có quá nhiều quyết định của tòa án đưa đến sự giết chóc và xâm chiếm đất đai của Phật tử tại Bangladesh cho tới ngày nay. Ít nhất đã có hai người đã bị giết trong vài tuần qua và hơn 222.38 mẫu đất đã bị tịch thu thể theo lệnh của Digjhinala Upaziklla trong địa hạt Khaagrachari.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1555_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 18-09-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang