Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Quân lính Miến Điện nổ súng vào các tăng sĩ

Minh Châu dịch


 

Ngày 5 tháng 9, 2007

Yangon, Miến Điện -  Một cư dân cho biết hôm nay, quân lính Miến Điện đã bắn những loạt súng cảnh cáo để ngăn chận bước tiến của 500 tu sĩ Phật giáo trong cuộc biểu tình chống lại sự kiện giá dầu tăng lên đột xuất trong một thành phố nhỏ.

 

Bà nói rằng giữa lúc các tu sĩ đang giương những biểu ngữ và cáo thị chỉ trích giá dầu tăng vọt tại Pakokku, khoảng 600 cây số về hướng Tây Bắc của Yangon, và đang tụng những bài kinh Phật, thì quân đội đã bắn những phát súng phía trên đầu chư tăng gây tán loạn.

 

Đài phát thanh Tiếng nói dân chủ Miến Điện tại Na Uy (DVB), một dịch vụ thông tin do nhóm người tha hương bất đồng chính kiến phụ trách, cũng đã tường trình sự can thiệp của quân đội lần đầu tiên trong hai tuần lễ của các cuộc biểu tình ít khi xảy ra do giá cả xăng dầu tăng quá nhanh.

 

Đài phát thanh DVB cho biết người xem hai bên đường tung hô cổ vũ đoàn biểu tình cũng đã bị đánh đập.  Con số người bị thương không được tiết lộ.

 

Được biết rằng số người ủng hộ lên đến hàng ngàn người, một lần nữa đây là lần đầu tiên những cuộc nổi dậy nhỏ hiện thời của những người bất đồng quan điểm đã đem lại sự ủng hộ rộng lớn từ một quần chúng thường khi quá khiếp sợ không dám chỉ trích nhóm chính quyền địa phương.

 

Các nhà bình luận cho rằng sự can thiệp bằng vũ lực đối với các tu sĩ là một điều mạo hiểm của chính quyền địa phương bởi vì thành phố này chỉ cách Mandalay 80 dặm,  là thành phố thứ nhì của Miến Điện trước kia, trung tâm tín ngưỡng của một quốc gia sùng mộ Phật giáo và trú xứ của 300,000 tăng sĩ.  Về mặt lịch sử, các tu sĩ từng đóng vai trò quan trọng trong những cuộc nổi dậy.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1539_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 06-09-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang