Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tích Lan ấn hành tem tưởng niệm phái đoàn tăng sĩ đầu tiên đến Đức quốc

Minh Châu dịch


 

Ngày 22 tháng 8, 2007

Colombo, Tích Lan -  Văn phòng sưu tập và ấn hành tem của chính phủ Tích Lan đã phát hành một con tem kỷ niệm với hình ảnh Ngày Đầu Tiên để ghi dấu ngày Phái đoàn tu sĩ Phật giáo Tích Lan đầu tiên đến Đức quốc 50 năm về trước.

Đây là lần thứ hai một con tem bưu chính Tích Lan được ấn hành mô tả một cảnh tượng tại Đức quốc.  Con tem cũng nói lên sự kết nối giữa Tich Lan và Đức qua con đường Phật đạo cao cả.

Hình ảnh con tem mô tả cảnh Phái đoàn tu sĩ Phật giáo Tích Lan đầu tiên trao món quà Pháp bảo cho phái đoàn đại biểu Đức trước Das Buddhistiche Haus (Tu viện Bá Linh) trong vùng Bá Linh - Frohnau năm 1957.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức ngày hôm nay 22 tháng 08, 2007 và vị quan khách chủ toạ sẽ là Bộ trưởng Karu Jayasuriya của Bộ Hành Chánh và Dịch vụ công cộng, và vị khách danh dự là ông Juergen Weerth,  Đại sứ Đức tại Tích Lan.  Vị khách danh dự đặc biệt sẽ là Bộ trưởng Rauff Hakeem của Bộ Bưu chính và Viễn thông.

Một bài thuyết trình bởi Dr. Karl-Heinz Golzio, Đại học Bonn, Đức quốc với chủ đề ‘Những đóng góp của Đức vào Phật giáo Theravada cùng với sự tiếp nhận Phật giáo tại Đức quốc, và ảnh hưởng của đạo Phật đối với văn hoá Đức,’ sẽ được trình bày trước khi con tem được ra mắt.

Viện nghiên cứu Goethe và Hội Hoằng Pháp Đức quốc cùng nhau tổ chức buổi diễn thuyết để làm rõ nét hơn mối tương quan chặt chẽ giữa hai quốc gia từ một thế kỷ nay qua sự kết nối trong Phật pháp.  Buổi diễn thuyết sẽ đặc biệt bàn thảo về sự đóng góp của các tu sĩ và học giả người Đức vào Phật giáo Theravada và những nổ lực của Phái đoàn Tu sĩ Tích Lan tại Đức bắt đầu từ giữa thập niên 50.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1521_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 26-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang