Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Phái đoàn Phật Giáo Tích Lan sẽ thăm viếng Iran

Hạt Cát dịch


 

The Buddhist Channel, Aug 22, 2007

 

Colombo, Sri Lanka-Đại Sứ Quán Tích Lan tại Tehran cùng với Tổ Chức Tương Quan Văn Hóa Hồi Giáo Iran ( viết tắt ICRO) đã thoả thuận cho một phái đoàn tu sĩ Phật Giáo Tích Lan bảy thành viên viếng thăm Iran trong suốt tuần lễ thứ ba của tháng Mười trong nhiệm vụ xúc tiến một cuộc đối thoại giữa Phật Giáo và Hồi Giáo.

Tổ Chức ICRO của Iran là tổ chức cao cấp được chính phủ bảo trợ với vai trò giám sát tổng quát  việc đẩy mạnh các tương quan văn hóa và các đối thoại tôn giáo giữa các quốc gia và các nền văn hóa. Hôm thứ Tư, 22 tháng 08, 2007, Đại Sứ Tích Lan tại Iran, ông M.M. Zuhair đã ký kết một bản ghi nhớ với Phó Chủ Tịch Tổ Chức ICRO, Dr. S.M.J. Vazirufard  cho dự án Nghiên Cứu và Giáo Dục để tạo điều kiện dễ dàng cho chuyến viếng thăm. Đệ Nhất Thư Ký của phái đoàn, Tỳ Khưu Vidyarathna, đã có tham dự buổi ký kết này.

Bản ghi nhớ chuẩn bị đầy đủ cho vấn đề  hợp tác gần gũi hơn giữa hai quốc gia trong việc đẩy mạnh các quan hệ tốt đẹp, trao đổi thông tin học thuật, nghiên cứu để xây dựng các cơ sở giáo dục và diễn thuyết về tôn giáo, văn hoá và các chuyên đề.

Trong suốt chuyến viếng thăm, chư Tăng Phật Giáo sẽ diễn thuyết về một vài lãnh vực của lịch sử Phật Giáo, về phát triển đạo đức tôn giáo trong Phật Giáo, về vai trò của các lãnh đạo Phật Giáo trong vấn đề đối phó với bạo động  tại Tích Lan, lịch sử của mối liên hệ văn hoá giữa Tích Lan và Iran, ý tưởng chung cho Hoà Bình Thế giới và Công lý trong kỷ nguyên mới, vai trò của chư tăng trong việc  xây dựng một nền hoà bình giữa các tôn giáo thiểu số, quyền lợi hiến pháp của tất cả các nhóm tôn giáo và vai trò của những địa điểm lễ bái tín ngưỡng tại Tích Lan.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1520_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 23-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang