Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ấn Độ: Lộ trình hỏa xa mạng mạch Phật Giáo hoàn tất đợt thứ ba

Hạt Cát dịch


 

By Anupama Sushil, Express TravelWorld, Aug 17, 2007

New Delhi, India --Cơ quan Thiết Lộ và Du Lịch Ấn Độ, viết tắt (IRCTC) đã hoàn tất lộ trình mạng mạch Phật Giáo đợt thứ ba bằng loại hoả xa hạng sang,  Maha-Parinirvan, bao gồm các trung tâm hành hương nổi tiếng như Bồ Đề Đạo tràng, Lộc Uyển, Câu Thi La ở Ấn Độ và  Lâm Tỳ Ni ở  Nepal.

Chuyến xe nhắm vào du khách từ Tân Gia Ba, Thái Lan, Việt Nam và Tích Lan và Nhật Bổn nhân dịp kỷ niệm 2,550 năm Đức Phật Niết Bàn.  Lộ trình chi tiết được cơ quan IRCTC theo dõi trong một tuần lễ bao gồm tất cả các khu Phật tích quan trọng cũng như  những khu vực khác  như Varanasi và Agra.

Để đẩy mạnh  tuyến hoả xa và du khách hành hương, Bộ Du Lịch đang nhắm vào việc bán lộ trình xuyên qua các nhà điều hành dịch vụ du lịch và  yểm trợ họ bằng cách cống hiến những tiện ích như giảm giá hoặc giảm thuế hải quan để họ có thể bán ra cùng một giá nhằm đạt được nhiều hiệu quả hơn trong thị trường cạnh tranh hải ngoại.

Sửa đổi lộ trình nhằm bao gồm luôn những khu vực khác như Pawa, Vaishali và Kesaria cũng như cung cấp những dịch vụ khách sạn thoải mái sẽ là một con đường lâu bền trong việc làm cho dự án được hoàn thành tốt đẹp.

Trong khi các tuyến thiết lộ cố gắng trong nỗ lực làm cho dự án được thành công, chính phủ cũng nên cải thiện các hệ thống hạ tầng cơ sở  như đường xá, các tuyến giao lộ, thiết bị vận chuyển, mạng lưới an ninh và nhiều khách sạn hơn để đáp ứng cho mùa cao điểm du lịch.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1516_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 23-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang