Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tích Lan: Học giả ngành Ấn Độ học diễn thuyết

về sự du nhập và ảnh hưởng của Phật Giáo đối với văn hóa Đức Quốc.

 

Hạt Cát dịch


 

The Buddhist Channel, Aug 16, 2007

Dr Karl-Heinz Golzio

Colombo, Sri Lanka Dr. Karl-Heinz Golzio từ Đại Học Bonn, Đức Quốc sẽ có buổi diễn thuyết cho công chúng vào ngày 22 tháng 08 tới đây tại Colombo, Tích Lan với chủ đề " Sự đóng góp của Đức Quốc cho Phật Giáo Theravada và sự Tiếp Nhận Phật Giáo tại Đức Quốc cùng ảnh hưởng của Phật Giáo trên văn hoá Đức.

Buổi diễn thuyết được phối hợp tổ chức bởi Học Viện Goethe và Hiệp Hội Hoằng Pháp Đức Quốc. Mục đích của buổi diễn thuyết trước công chúng  nhằm soi rọi ánh sáng phổ quát trên mối liên hệ hằng bao thế kỷ giữa hai quốc gia qua những mối tương quan Phật Giáo, và đặc biệt là sự đóng góp của chư tăng  Đức Quốc và các học giả cho Phật Giáo Theravada, và những nỗ lực của  hội đoàn truyền giáo Phật Giáo Tích Lan trong buổi đầu tại Đức Quốc vào giữa thập niên 50 trong thế kỷ vừa qua"

Giáo sư Karl-Heinz Golzio, sinh năm 1947, đã từng nghiên cứu về ngành  "Khoa Học Tương Đối của Tôn Giáo, Ấn Độ Học và Lịch Sử Nghệ Thuật Á Châu". hiện thời ông đang làm việc tại Đại Học Bonn trong ngành Nghiên Cứu Chuyên Đề Ấn Độ. Ông là tác giả nhiều đầu sách và các đề tài về triết học Ấn Độ và Phật Giáo.

Một năm trước khi bước qua thế kỷ và thiên niên kỷ mới, ông đã hiệu đính  một quyển sách với tựa đề hấp dẫn "Liệu Phật Giáo Âu Châu sẽ thu hút  được nhiều tín đồ hơn chăng?"

Với buổi diễn thuyết này người ta hy vọng rằng  Dr. Golzio chia sẻ tư tưởng của ông trên những sự thăng trầm của Phật Giáo hiện nay chưa được biết đến ở Âu Châu, và đặc biệt hơn, trên sự phát triển để Phật giáo trở nên một nguồn mạch trí tuệ kế tục cho sự gia tăng con số tín chúng Âu Châu trong tương lai.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1514_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 20-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang