Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ấn Độ: Tu sĩ giả hiệu bị phát giác trên đường sang Ý

 

Hạt Cát dịch


 

Thứ năm, ngày 09 tháng 8, 2007.

India- Một thanh niên, người toan chạy ra nước ngoài trong lớp vỏ của một tu sĩ Phật Giáo hầu mong thay đổi vận mạng, đã bị bắt giữ tại Phi Trường QuốcTế Zia hôm tối  thứ Ba.

Mehadi Hasan đã sử dụng cái tên giả Utpal Bhikkhu trong hộ chiếu và đắp cả tăng y truyền thống. Anh ta cũng đã bỏ ra vài ngày để học tập cung cách của một tỳ kheo.

Đến từ Munshiganj nhưng Mediha đã đề cập đến địa chỉ của anh ta trong hộ chiếu như một người từ Rangunia thuộc thành phố Chittagong và đã có một vài sự sửa chữa trong hình ảnh của anh ta.

Anh ta dự tính rời Ấn Độ để đến Ý Đại Lợi bằng một chuyến bay của hãng Emirates hôm tối thứ Ba để thực hiện giấc mộng của anh ta, nhưng cảnh sát sở di trú đã không cho anh ta cơ hội vì những điểm khả nghi chung quanh giấy tờ tuỳ thân của anh ta.

Trong cuộc thẩm vấn tại phi trường, Mehadi đã thú nhận rằng anh ta đã làm hộ chiếu đi Ý Đại Lợi  với giá 13 lakh  (1,300,000 đồng rupee) trả cho một dịch vụ nhân lực.

Mehadi nói anh ta dự tính sẽ sống với chư tăng ở Ý cho đến khi nào hộ chiếu của anh ta được hợp thức hóa thì anh ta sẽ lại ra đi.

Cảnh sát đã làm các thủ tục pháp lý để giam giữ anh ta cũng như đã thành lập tội danh để bắt giữ các dịch vụ nhân lực, những người đã gửi anh ta đi ra nước ngoài.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1508_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 10-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang