Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Những vị Lạt Ma Tây Tạng phải đăng ký để tái sanh

Minh Châu dịch


 

Ngày 3 tháng 8, 2007

 

Bắc Kinh -  Những vị Lạt Ma Tây Tạng không còn được phép tái sanh nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc, tin tức báo chí ngày thứ sáu đã cho biết như trên.

Nhân viên thông tin Xinhua cho biết những luật lệ mới này là ‘một sự chuyển hướng quan trọng trong việc chế độ hoá viêc quản lý sự tái sanh của các vị Lạt Ma được coi như là Phật sống,’

Theo những quy luật có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9, tất cả đơn xin tái sanh phải nộp cho các viên chức ban tôn giáo để được phê chuẩn.

Các vị Phật sống là một yếu tố trọng đại trong Phật giáo Tây Tạng, hình thành một đoàn thể các nhân vật tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn, được tin tưởng là các ngài liên tục tái sanh để tiếp tục lại đạo nghiệp của mình.

Thường thì không phải chỉ một người được đưa ra để được nhận là đã thật sự tái sanh, và người có thẩm quyền để quyết định ai là người tái sanh thật có một năng lực rất đáng kể. 

Trường hợp của Ban Thiền Lạt Ma là đặc biệt chính xác, ngài là nhân vật có ảnh hưởng hàng nhì trong Phật giáo Tây Tạng, sau Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Các nhà cầm quyền Trung Quốc đã giam giữ vị Ban Thiền Lạt Ma do Đức Đạt Lai Lạt Ma chọn vào năm 1995, khi em bé trai này mới vừa lên sáu, và từ đó đến nay chưa bao giờ được trông thấy nữa.

Vị Ban Thiền Lạt Ma mà chính phủ Trung Quốc đã chọn hiện đang tuần du khắp nơi trong nước trong những năm gần đây để đẩy mạnh sự thống trị của Trung Quốc trên xứ sở của mình.

Trung Quốc đã đem quân đội vào đất nước Tây Tạng năm 1951.  Sau đó Đức Đạt Lai Lạt Ma phải trốn sang Ấn Độ vào năm 1959, sau khi cuộc nổi dậy bị thất bại, và ngài đã thành lập một chính phủ lưu vong tại Dharamsala.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1505_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 10-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang