Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tích Lan: Viện Nghiên cứu Goethe tổ chức lễ kỷ niệm 50 thành lập

Nhã Uyên dịch


 

Kandy Times, Aug 5, 2007

Kandy, Sri Lanka – Viện Nghiên cứu Goethe – Trung tâm Văn Hóa Đức tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm với một vài hoạt động liên quan đến Phật giáo. Một trong những sự kiện của đợt kỷ niệm này có liên quan đến Kandy.

Tỳ Khưu Sumedha Thera, một vị sư đã viên tịch gần đây ở tuổi 70 đã trải qua nhiều năm sống ở trong một hang động gần Kandy. Vị sư này đã từng là một nghệ sĩ nổi tiếng trong việc suy tư về những tư tưởng của Đức Phật và chuyển hóa sang loại hình mỹ thuật. Một cuộc triễn lãm về những tác phẩm của Tỳ Khưu Sumedha được Cora Lang tổ thức tại Viện Nghiên Cứu Goethe vào ngày 21/8. Chủ đề của cuộc triễn lãm này là "Sự thật khó tin".

Cùng với dịp này tại Kandy cũng có cuộc Hội thảo được tổ chức vào hai ngày 23 và 24 tháng 8. Chủ đề của cuộc Hội thảo là "Đạo Phật và Tuổi trẻ" tập trung bàn thảo về mối quan hệ giữa giới trẻ và tôn giáo đặc biệt là Đạo Phật, những bài đối thoại về đa tôn giáo và những sự tương tác giữa những nền văn hóa khác nhau.

Buổi hội thảo bàn về những hình thức đặc trưng của tôn giáo, bạo lực và nhân phẩm. Những câu hỏi về những giá trị như làm cách nào để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá và làm cách nào để thông tin về những chức năng của chúng cũng được đề cập đến. Viện Nghiên cứu Goethe cũng cùng hợp tác với Ban Nghiên cứu về Phật Học và Tiếng Pali của Trường Đại học Peradeniya nhân dịp này.

Ngoài ra, cũng có các chủ đề khác trong cuộc hội thảo là: Đạo Phật (hay bất cứ một tôn giáo nào khác) có ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đến lối sống của giới trẻ ở Sri Lanka? Có phải chăng Tôn giáo đã ảnh hưởng hay thậm chí là góp phần quyết định đến triết lý sống hàng ngày của giới trẻ không?

Đạo Phật đóng vai trò như thế nào khi một người đối mặt giải quyết những vấn đề cơ bản nhất trong cuộc sống? Đạo Phật thường được xem như là một công cụ, một phương tiện của cuộc sống cho từng cá nhân. Trái ngược với những tôn giáo khác, Đạo Phật được xem như là cách để một người tự giải quyết những vấn đề của chính mình. Nhưng Đạo Phật có quan tâm gì đến cộng đồng hay không? Cuộc hội thảo giải quyết những vấn đề này sẽ được tổ chức tại Anh Quốc...

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1503_NhaUyen.htm 

 


Vào mạng: 06-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang