Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 Thái Lan: Đức Vua đối với  Phật Giáo và Khoa Học

Hạt Cát dịch


 

Bangkok- August 4, 2007 - Công chúa Thái Lan  Maha Chakri Sirindhorn hôm qua đã ca ngợi vua cha về việc thực hiện tốt đẹp một vai trò gương mẫu  bằng cách áp dụng khoa học và Phật Giáo vào việc giúp đỡ cho dân chúng của Ngài.

Bà đề nghị thế hệ trẻ áp dụng các giới đức của giáo pháp Phạm trú trong đời sống họ.

Bà đã chủ toạ buổi khai mạc một hội nghị quốc tế về Phật Giáo và Khoa Học  tại Đại Học Nghiên Cứu Tôn Giáo Mahidol University. Có 256 tu sĩ và cư sĩ từ 9 quốc gia tham dự hội nghị ba ngày này để kỷ niệm khánh thọ 80 của Đức Vua vào tháng 12 tới đây.

"Bà đã  phát biểu trước tham dự viên rằng hội nghị rất thích đáng và sẽ giúp cho công chúng hiểu được rằng khoa học và Phật Giáo là những lực lượng hỗ trợ lẫn nhau và có thể cùng phối hợp với nhau", Phụ Giảng giáo sư giám đốc Đại học Pinit Ratanakul. kể lại như trên

Ông kể thêm về lời phát biểu của công chúa "Đức Vua đã áp dụng cả hai lãnh vực Phật Giáo và khoa học trong việc mang lại hạnh phúc cho dân chúng qua các dự án, nhất là đức tính từ bi trong việc xoa dịu những nỗi thống khổ của dân chúng Ngài..

Cả hai lãnh vực đều quan trọng đối với sự nghiên cứu về tâm thức của nhân loại để mang lại sự nội an và tinh thần lành mạnh trên khuôn mặt  một nếp sống hiện đại đầy rẫy những hỗn loạn, đổi thay".

Bà đề nghị giới trẻ hãy áp dụng các đức tính Phạm hạnh từ bi hỷ xả vào đời sống và diễn tả sự hài lòng rằng hội nghị cũng đã tổ chức các buổi thực hành thiền định, căn cứ theo lời ông Pinit.

Alan Wallace, giám đốc Viện Nghiên Cứu Tri Thức tại California, đã phát biểu rằng trong khi Phật pháp nhấn mạnh vào kinh nghiệm hơn là nguyên nhân, nó cũng nhắm vào ngyuên nhân hơn là sự mê tín và như thế thì Phật Giáo gần gũi với khoa học hơn những tôn giáo và các triết thuyết khác.

Ông nói thêm"Như Phật giáo có tất cả các tính chất của một tôn giáo nhắm vào đạo đức, quân bình và tự do tâm thức, nó có thể là một gạch nối giữa tôn giáo và khoa học"

Wallace nói nhiều người tin rằng Phật Giáo và khoa học không thể đi chung với nhau bởi vì Phật Giáo chú trọng về tâm thức và thiền định cùng với nhiều vấn đề phức tạp được ghi chép lại trong kinh sách cổ xưa.

Ông nói "Nhiều ngôi chùa, giống như viện bảo tàng, một nơi mà người ta đến để chụp hình mà không áp dụng các  giáo lý  trong đời sống hiện đại của họ. Nếu Phật giáo có thể được giảng  giải trong cái nhìn của khoa học, làm cho nó gần gũi với đời sống người ta hơn, thế hệ trẻ sẽ càng tán dương giá trị của  Phật pháp nhiều hơn"

Ông thúc đẩy chư tăng nên cởi mở trong viêc áp dụng khoa học và kỹ thuật trong việc giảng giải những nguyên lý, các giáo thuyết tôn giáo.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1502_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 03-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang