Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thiếu Lâm Tự nỗ lực bảo vệ thương hiệu "Shaolin" bị lạm dụng.

Hạt Cát dịch


 

PTI, Aug 1, 2007

Đăng Phong, Trung Quốc -Chư Tăng thuộc ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm, ngôi chùa được thành lập năm 495 sau Tây Lịch, đang nỗ lực phản đối chuyện gia tăng lạm dụng thương hiệu, danh hiệu  " Thiếu Lâm" bởi những nhà buôn vô lương tâm. ngay cả ở Ấn Độ, cho mục tiêu thương mại.

"Đó là trách nhiệm lịch sử mà chúng tôi phải bảo vệ và làm trẻ trung  văn hoá độc đáo của Thiếu Lâm". Thích Vĩnh Tân, Trụ Trì Thiếu Lâm hiện nay, ngôi chùa ẩn mình dưới chân ngọn núi thiêng Tung Sơn, nói như trên.

Thiếu Lâm Tự được nhìn nhận là nơi khai sinh Quyền Thuật  Thiếu Lâm một cách rộng rãi, một kết hợp độc đáo giữa Phật pháp và võ thuật Trung Quốc đã phát triển thành môn võ Kung Fu.

Ngôi chùa Phật Giáo nổi tiếng bởi hàng tá bộ phim về  võ thuật- Kung Fu, đã đăng ký danh hiệu "Shaolin" và "Shaolin Temple" như là một thương hiệu với Bộ Thương Mại và Kỹ Nghệ của chính phủ Trung Quốc, vị trụ trì nói như trên, chùa cũng đã thành lập một công ty chuyên lo việc bảo vệ danh dự ngôi chùa và ngăn cản sự lạm dụng thương hiệu này trong cách hoạt động thương mại"

"Chúng tôi đã đăng ký thương hiệu Thiếu Lâm của chúng tôi với nhiều quốc gia ngoại quốc, kể cả Ấn Độ", Sư Vĩnh Tân nói. Sư Vĩnh Tân đã đến viếng Ấn Độ hồi năm 1995 và đã dứt khoát rõ ràng khi được hỏi về sự gia tăng lạm dụng thương hiệu "Shaolin"

"Chúng tôi sẽ có thái độ thích đáng đối với những ai lạm dụng thương hiệu Shaolin cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi"

Sư Vĩnh Tân trở thành vị trụ trì chùa Thiếu Lâm năm 1999. Nắm vững quan hệ của chùa Thiếu Lâm và Ấn Độ, Sư nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Ấn Độ, cả hai đều có những nền văn minh cổ đại, là quốc gia láng giềng với những giao lưu thân tình đã có từ thời cổ đại.

 Ngôi chùa được thành lập năm 495 sau Tây Lịch. Là một tín đồ Phật Giáo, Nguỵ Hiếu Văn Đế sùng kính Ngài Buddhabhadra, Phiên âm Hán Bạt Đà - Batuo , vị Sư người Ấn đến truyền bá giáo pháp Nguyên Thủy tại Lạc Dương, Hiếu Văn Đế ra lệnh xây dựng ngôi chùa Thiếu Lâm này để Ngài Bạt Đà lưu trú và trở thành vị sư trụ trì lỗi lạc đầu tiên của chùa Thiếu Lâm.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1498_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 03-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang