Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tượng Phật viện bảo tàng  Patna, Ấn Độ,  được gửi đi triển lãm quốc tế ở Singapore.

Hạt Cát dịch


 

Patna, July 28 (ANI): Một số các pho tượng Phật có xuất xứ từ thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch từ viện BảoTàng Patna, Ấn Độ được tuyển chọn để gửi sang Singapore cho một cuộc triển lãm quốc tế.

 Mười sáu pho tượng Đức Phật sẽ được trưng bày ở Viện  Bảo Tàng Văn Minh Cổ Đại trong chủ đề "Triết Học và Nghệ Thuật Phật Giáo" vào tháng 10 năm nay, 2007, giám đốc Viẹ7n Bảo Tàng nói như trên.

Các pho tượng này có xuất xứ đầu tiên từ Nalanda và Kurkihar và nó giữ một địa vị tối quan trọng, với bối cảnh Đức Phật đã trải qua hầu hết thời gian của Ngài chỉ tại nơi đây.

Giữa những sự hào hứng, thích thú, sự an toàn trong việc chuyển vận các pho tượng là điều tạo nên mối quan ngại cho các nhà hữu trách. Chính quyền tỉnh bang đã nhận lãnh trách nhiệm bảo đảm cho sự trở về an toàn của các pho tượng.

Bộ trưởng bộ Thanh Niên và Văn Hoá tỉnh bangBihar, ông Janardan Singh Sigriwal, nói "Tất cả những pho tượng này đều là  vô giá".

Sự kiện đã làm cho du khánh và cư dân địa phương lấy làm thích thú, những người coi đấy là một cơ hội cho tỉnh bang của họ ghi một dấu ấn trên mạng mạch Phật Giáo quôc tế.

Tôi rất vui mừng khi biết được rằng những pho tượng này được gửi đi cho một cuộc triển lãm quốc tế. Đó là một điều tốt đẹp" Một du khách nói như trên.

Những pho tượng này được phát hiện trong một cuộc khai quật tại Nalanda và Kurkiha

Phật Giáo là một tôn giáo quan trọng tại Singapore với hầu hết 60%  dân chúng là Phật tử.

Những pho tượng này được điêu khắc vào thời đại Vương quốc Pala. Pho tượng đồng mang hình ảnh  Đức Phật trong nhiều tư thế khác nhau đã được chọn lựa bởi các nhà đại diện của  Viện BảoTàng Singapore.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1494_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 29-7-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang