Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thái Lan: Đông Cung Thái Tử cúng dường  tăng y cho 7,476 tu sĩ thọ đại giới trên toàn quốc.

Hạt Cát dịch


 

The Nation, July 26, 2007

 

Bangkok, Thailand --Đương Kim Thái  Tử Thái Lan, Ngài Maha Vajiralongkorn đã ân cần dâng tặng 89 bộ tam y đến cho chư tăng trong buổi lễ thọ đại giới của 7,476 tu sĩ trên toàn quốc để mừng khánh thọ đức Vua.

Bộ phận Tôn Giáo Tín Ngưỡng  thuộc bộ Văn Hoá đã cử hành một buổi lễ  tại Chùa Bovornnivet hôm thứ Sáu để tiếp nhận tăng y do hoàng gia dâng tặng dành cho tu sĩ được tuyển trạch tham dự đại giới đàn toàn quốc được Bộ Tôn Giáo Tín Ngưỡng, Văn Phòng Phật Giáo Quốc Gia và các cơ quan liên hệ chủ tọa.

Thư Ký thường trực của Bộ Văn Hóa, Ông Veera Rojanapojanarat nói con số 7476 vị gồm có 89 vị  của mỗi tỉnh trong 75 tỉnh và kể cả 89 vị của mỗi ngôi chùa trong số 9 ngôi chùa là Wat Bonornnivet, Wat Saket, Wat Chanasongkhram, Wat Pak Nam, Wat Trimitwittayaram, Wat Suthatthepvararam, Wat Phrachetupon Wimolmangklaram, Wat Yannawa and Wat Rama 9.

Nghi thức thế phát được dự trù thực hiện vào ngày 26 tháng  Bảy,  và buổi lễ thọ Cụ Túc giới sẽ được tổ chức ngày hôm sau đó.

Tam Y hoàng gia dâng tặng sẽ được đưa đến cho vị Tế Độ Sư , người chịu trách nhiệm về những tu sĩ mới, tại mỗi tỉnh và mỗi trung tâm trong số chín ngôi chùa trung ương, Veera nói thêm.

Những ai mong muốn được cúng dường để yểm trợ nghi lễ này hãy liên lạc với Bộ phận Tín Ngưỡng Tôn giáo trực thuộc Bộ Văn Hóa.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1492_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 28-7-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang