Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tổng Thống Tích Lan cung nghinh Xá Lợi Tóc Đức Phật được Bangladesh trao tặng.

Hạt Cát dịch


 

COLOMBO, Sri Lanka -Lanka Daily News, July 20, 2007- Tổng Thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa đã đảnh lễ trước Xá Lợi Tóc Đức Phật, tặng phẩm của Bangladesh cho Tích Lan tại chùa Gangaramaya, Hunupitiya ngày hôm qua 19 tháng 07, 2007.

Xá Lợi Tóc thiêng liêng này được mang đến từ Phi trường Quốc Tế Bandaranaike do một đoàn xe hộ tống đến chùa Gangaramaya, nơi được  Tổng Thống Rajapaksa nghinh đón và tôn trí trong một phòng đặc biệt cho công chúng đến chiêm bái. Xá Lợi sẽ được trưng bày cho đến Chủ Nhật.

Ven. Galaboda Gnanissara Thera, viện chủ ngôi chùa nói "Xá Lợi Tóc này là một tặng phẩm thiêng liêng mà Bangladash đã dành cho dân chúng Tích Lan, tất cả mọi người dân Tích Lan nên ủng hộ Tổng Thống trong nỗ lực vãn hồi hoà bình không kể đến những khác biệt vụn vặt.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Rohitha Bogollagama, người thay mặt chính phủ Tích Lan tiếp nhận xá lợi từ cộng đồng Phật Giáo Bangladesh cũng đồng thời hiện diện trong buổi lễ.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1486_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 22-7-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang