Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

ÔNG ĐẶNG VĂN NHÂM, TÁC GIẢ “GIẶC THẦY CHÙA III”

BỊ PHẠT $525,200 MỸ KIM (5 Trăm hai mươi lăm ngàn 2 trăm Mỹ kim) VỀ TỘI MẠ LỴ NGƯỜI KHÁC

Tuyên Chân


Ngày 16-2-07, tòa án 165 ở hạt Harris Texas tuyên án ông Đặng Văn Nhâm, (tác giả quyển Giặc Thầy Chùa I, II và III) về tội mạ lỵ người khác. Ông Nhâm đã nhận trát tòa nhưng đã không đến tham dự phiên tòa này. Tòa án đã phán quyết chung thẩm buộc ông phải bồi thường thiệt hại vật chất $25.000, thiệt hại danh dự $100, phạt làm gương $500.000, tiền ký quỹ $100 để hiệu lực vĩnh viễn phán quyết của tòa và cấm không cho lưu hành quyển “Giặc Thầy Chùa” nữa. Theo phán quyết của tòa án, nếu ai phân phát tác phẩm này thì người ấy sẽ bị tội đồng lõa và phải chịu chung trách nhiệm tội phỉ báng giống như ông Đặng Văn Nhâm.

Ông Đặng Văn Nhâm, đã từng là chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, được xem là người mưu sát nhân cách tu sĩ Phật giáo trong tác phẩm bôi nhọ rẽ tiền “Giặc Thầy Chùa I, II và III” của ông. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của những cuộc mưu sát nhân cách trong quyển sách nêu trên của ông. Việc ông Nhâm bị toà án chung thẩm phán quyết bị phạt $525.200 về tội mạ lỵ người khác (cô Trương Thùy Trúc và Giáo Hội Long Hoa Phật Nhị Hội) trong “Giặc Thầy Chùa III” là bước đầu của quả báo xấu mà ông Nhâm phải gánh chịu ở hiện tại. Hy vọng sau nhân quả hiện tiền này, ông Nhâm sẽ sớm thức tỉnh, sám hối.

Dưới đây là bản scan án lệnh chung kết (Final Order) bằng tiếng Việt (do luật sư đương đơn Hoàng Duy Hùng) và nguyên tác tiếng Anh, để độc giả tham khảo. Ai thắc mắc, muốn rõ thêm chi tiết, hoặc là nạn nhân của ông Nhân trong ba tập của tác phẩm nêu trên có thể liên lạc với luật sư Hoàng để nhờ trợ giúp:

 

Hoang & Associates

Attorneys & Counselor At Law

1900 N. Loop West, Suite 500 , Houston , Texas 77018 .

Tel: 713-600-3700 Fax: 713-600-37055 Email: Law500inc@yahoo.com

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/DangVanNham.htm 

 


Vào mạng: 01-8-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật Giáo"

Đầu trang