Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VIỆT NAM NGÀY ĐẠI HỶ
Kính mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008 tại Việt Nam
Tâm Chơn

 

Kính lạy đức Thế Tôn!
Hôm nay trên thế giới
Cùng ngợi ca ngày mới
Ngập tràn niềm hân hoan.
 
Hôm nay nước Việt Nam
Toả ngát hương trầm thuỷ
Lung linh nắng Ca-tỳ
Của nghàn xưa vọng lại.
 
Việt Nam ngày đại hỷ
Tưng bừng khắp thành thôn
Đời-Đạo chung một lòng
Thắp niềm tin tỏ rạng.
 
Việt Nam duyên thù thắng
Đón mừng Lễ Vesak
Cùng năm châu vui vầy
Thắm thiết tình đồng loại.
 
Chợt nghe trong ba cõi
Ngào ngạt sắc hương Từ
Ánh hiện đóa Vô Ưu
Từng sát na Phật đản!

 

Mùa Phật Đản PL.2552

Ngày 14/05/2008

 

 


Vào mạng: 25-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang