Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VIỆT NAM - ĐẠO PHẬT VÀ DÂN TỘC
Kính mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008 tại Việt Nam
Tâm Chơn

 

Dân tộc Việt Nam
Đạo Phật Việt Nam
Hơn 2000 năm bước đồng hành
Đạo-đời chung một
Cùng vượt qua bao thăng trầm thời cuộc
Giữ yên xã tắc san hà.
 
Từ thuở các vua Hùng dựng nước nhà
Câu chuyện Chử Đồng uy linh pháp Phật[1]
Khơi nguồn suối đạo Việt Nam.
 
Thời Lý-Trần tỏa ánh minh quang
Sáng ngời tinh thần kiên trung bất khuất
Đạo pháp và dân tộc
Bát ngát hương từ bi.
 
Thế sự vận hành theo lẽ thịnh suy
Tình nước, tình quê, chứa chan tình đạo
Noi gương tiền nhân tiếp sức cùng nhau
Dựng xây một nước Việt Nam giàu đẹp
Dân chủ văn minh.
 
Đất nước Việt Nam
Phật giáo Việt Nam
Hơn 2000 năm trang sử vẻ vang
Đạo-đời sắt son hòa hợp
Đây, thế kỷ 21
Hạnh phúc thay!
Tưng bừng Đại lễ Vesak[1].
 
Bắc-Nam một lòng chung góp đôi tay
Hướng về ngày Quốc lễ Phật đản
Hân hoan
Cùng bạn bè thế giới.
 
Kính mừng lễ hội Phật giáo Quốc tế
Ngân vang
Trên đất Việt
Như tiếng chuông diệu huyền
In đậm nét son trong lịch sử lưu truyền
Đạo Phật Việt Nam
Dân tộc Việt Nam.
 
Mùa Phật đản, PL. 2552
 

 


Vào mạng: 27-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang