Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG

Lê Bính Sơn


 • Ai ngồi đó trên đỉnh đồi mây trắng

  Ai thong dong đi giữa chốn bụi trần

  Ngàn năm trong cõi tang bồng

  Phiêu du câu hát “sắc-không, vô thường”…

  (Seattle – Hoa Ky 2007)

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang