Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Từng Bước Thiền Hành
(Kính tặng Thầy Nhất Hạnh và Tăng đoàn)

 • Từng bước chân sen nở cánh hồng

  Nhạc mùa trổi nhịp với sương trong

  Giao hòa mưa pháp dâng nguồn tuệ

  Đôi mắt nhu  hiền lặng ý thông

   

  Trước biển nắng xuân tỏa núi đồi

  Đoàn người an túc  bước thiền trôi

  Hư  không cây cỏ vui chào đón

  Lòng nhẹ trầm dâng đón gió tươi

   

  Tập bước chân quen theo lối Thầy

  Dù cho gai góc lửa cuồng vây

  Tâm tình bình lạc vào thương khó

  Đem hạnh bi từ ươm lối say

   

  Từng bước đi qua gieo hạt lành

  Khởi nguồn nước mát tưới mầm sanh

  Đem giòng chánh niệm vào đời lá

  Ấp ủ xanh màu  trong nắng hanh

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang