Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRUY NIỆM
Cố Nữ Sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội
Kính dâng hương linh Bà cô Mộng Tuyết

 • Người về cõi tịnh thong dong
  Trần gian trả lại có-không kiếp người
  Tình thơ thơm ngát muôn đời
  Hồn thơ thắm mãi đất trời Hà Tiên.
   
  Từ nay núi Mộng như nhiên
  Gương Hồ chắp cánh qua miền Lạc bang
  Dạo chơi gió núi mây ngàn
  Trăm năm cõi tạm nhẹ nhàng từ ly.
   
  Biết rằng sinh ký tử quy
  Mà sao tiễn bước người đi ngậm ngùi!

   

  TP.HCM, ngày nữ sĩ Mộng Tuyết giã biệt cuộc đời
  01/07/2007
  (17/05 Đinh Hợi)
  Tâm Chơn thành tâm truy niệm

   


  Vào mạng: 14-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang