Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRĂNG MÙA PHẬT ĐẢN
Tâm Chơn

 

01
Tung tăng chạy rủ bạn bè
Mai lễ Phật đản nhớ về chùa nha!
Có văn nghệ: “Phật Thích Ca”
Anh em Phật tử hát ca cúng dường
Ôi! Ngày xưa ấy thân thương
Cho tôi no?i nhớ ngát hương một thời.
 
02
Thoáng mười năm: tuổi hai mươi
Vững vàng tôi bước vào đời thanh tu
Những là mãn nguyện bây chừ
Giữa lòng phố thị tâm từ nở hoa
Cửa thiền vui nếp Cà-sa
Lắng yên kỷ niệm thiết tha chân tình.
 
03
 
Gần mười năm: thuở đăng trình
Trăng mùa Phật đản lung linh ánh hồng
Bâng quơ còn chút đèo bồng
Buồn vui len lén cợt lòng phàm Tăng
Ô kìa! Bến cũ đầy trăng
Như nhiên rạng chiếu trong ngần tình quê.

                                                         

Mùa Phật đản PL. 2550

 

 


Vào mạng: 27-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang