Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thơ người tu sĩ

  Tâm Chơn


 • Là thi sĩ. Không! Tôi vốn là tu sĩ

  Thì cũng cùng tình nghệ sĩ mà thôi!

  Tuổi ấu thơ đã quen nếp vậy rồi

  Sống trao tặng, hiến dâng đời lặng lẽ.

   

  Xưa say thơ bằng tâm hồn non trẻ

  Chuyện thế nhân quạnh quẽ với buồn đau

  Nay yêu thơ còn vương chút men sầu

  Nhưng chí nguyện vẫn hằng sâu năm tháng.

   

  Là thi sĩ – niềm ước mơ lãng mạn (?)

  Chợt vui buồn theo sớm nắng chiều mưa

  Trải tâm tư lộng gió khắp bốn mùa

  Với mây trắng, sao thưa, trăng vằng vặc.

   

   

  Là tu sĩ – ước mơ thì cung ch?t

  Nhu thi nhân, chút lãng m?n không th?a

  Cũng núi sông, sương tuyết quy?n gió đưa

  Mà không lụy, không dây dưa mộng ảo.

   

  Tôi làm thơ giữa dòng đời huyên náo

  Lòng dặn lòng thôi áo não thê lương

  Giữ trinh nguyên tâm nguyện bước kiên cường

  Tình tu sĩ – yêu thương cùng hoàn vũ.

  (TVST. 24-4-2002)

   


  Vào mạng: 6-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang