Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mơ thế giới hoà bình
Cư sĩ Thoại Hoa

 •  

   Từ vô thủy, về vô biên,

  Sắc Không huyền ảo bốn miền dân gian.

  Ước ao được sống thanh nhàn,

  Cực Lạc thế giới, Thiên Đàng là đây.

  Bắc Nam hoà với Đông Tây,

  Bầu trời trong sáng gió mây hưởng cùng.

  Vòng tay nới rộng bốn vùng,

  Cùng ca một khúc Tâm Đồng mến thương.

  Nụ cười nở khắp bốn phương,

  Thanh bình vui sống một trường thế gian.

   


  Vào mạng: 1-6-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang