Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
THÁNG TƯ PHẬT ĐẢN
Tâm Chơn

 

Tháng tư về nguyên vẹn tinh khôi
Aùnh mắt ban sơ thắm nụ cười
Em đến, và tôi hòa điệp khúc
Bài ca Phật đản kính dâng đời.
 
Tháng tư về nối lại nghìn sau
Hương đóa Vô Ưu tỏa ngạt ngào
Bảy bước hoa sen bày diệu tướng
Giáng trần Bồ Tát mở đạo mầu.
 
Tháng tư về gói trọn lời thương
Gởi gió mang đi khắp nẻo đường
Xóa sạch ghét ganh, thù hận bỏ
Thứ tha lầm lỗi, dứt sầu vương.
 
Tháng tư về đâu chỉ thời gian
Hằng hữu Phật Đà sẵn cõi tâm
Mạch suối yêu thương tình chủng loại
Giữa đời dào dạt pháp nguồn âm.

(Mùa Phật đản PL 2546)

 

 


Vào mạng: 27-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang