Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

SỰ RƠI CỦA LÁ

Thích nữ Giới Hương


 • Lá vàng ơi!

  Hãy đợi Ta đôi chút.

  Vội vàng chi

  Mà nở lìa cành.

   

  Ta muốn giữ

  Những hình ảnh tuyệt vời

   của sự sống

  Đang hiện hữu trên cành.

   

  Không! Quy luật muôn đời vẫn thế.

  Nghinh Đông, tiễn Thu

  Đón Hạ, biệt Xuân.

   

  Nắng vàng hong,

  Gió phủ lạnh khắp trời.

  Mưa vừa tạnh,

  Tuyết lại giăng khắp phố.

   

  Xin đừng cản sự rơi của lá

  Sáng nay lá vĩnh viễn vượt thời gian

  Bao dung cả tình yêu và tư tưởng.

   

  Lá đã rơi sáng nay…

  Nhưng âm thầm sự sống.

   

  Lá sẽ khô…

  Lá sẽ chết…

  Nhưng chết trong sự sống.

   

  Xin hãy ngắm nét kiêu sa của lá.

  Russet ơi! Ta yêu màu của lá

  Russet ơi! Ta chợt nhận ra rằng

  Tiếng lá rơi trong tịch mịch hồn Ta…

   

  Sự sống đến khi Người vừa chạm khẻ

  Chiếc lá vàng vừa chạm gót chân Ta.

   (Mưa tuyết đầu mùa tại Milwaukee, 22/11/07

  Thích Nữ Giới Hương)

   


  Vào mạng: 1-12-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang