Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Quán Sâu Đời Nước

Tâm Chơn Chánh (MNS) 


 • Biển vắng còn ai đợi bóng thuyền

  Gió mùa chuyển động sóng triền miên

  Nhấp nhô từng đợt rừng hoa biển

  Cuồn cuộn mù sương thẩm một miền

  Bé nhỏ làm sao với phận người

  Đương đầu giông bão giữa ngàn khơi

  Đại dương vẫn đẹp đem nguồn sống

  Nhưng cũng là nơi chôn tiếng cười

  Lòng biển nào đâu muốn phũ phàng

  Duyên trùng tương hợp dấy màu tang

  Khổ đau từ thuở chưa lần hẹn

  Chợt đến rồi qua lắm ngở ngàng

  Bao cảnh trái ngang giữa cuộc đời

  Nghiệp duyên lúc tận cũng đành thôi

  Gắng sao dục vọng đừng vương đắm

  Là lúc an nhiên với kiếp người

  Biển nước mênh mông vẫn một màu

  Vạn loài sinh trưởng giữa lòng sâu

  Tánh chơn nào phải là thần sóng !

  Chỉ tội tướng hình... Chứ phải đâu...

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang