Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Niệm Khúc Vĩnh Biệt

(Thương tiếc nhà thơ Tịnh Nghiêm -  Nghiêm Xuân Cường)

Tâm chơn Chánh


Đâu ngờ được.. Bỗng dưng như làn chớp

Dòng tử sinh định mệnh đã trọn phần

Trong đất trời còn đọng thắm hương xuân

Sao thu vội cướp đi nguồn nắng hạ

 

Tóc còn xanh…Khăn tang buồn kinh nguyện

Nghĩa tào khang bàng bạc cuối chân mây

Bóng thời gian…Chàng ẩn hiện đâu đây

Còn vương vấn tịch trầm không gian ấy

 

Lội ngược dòng đời…Thăng trầm muôn lối

Đường hành trì  kinh pháp chẳng từ nan

Kết bằng thơ , tiếng nhạc ,  lẫn văn đàn

Cho vườn đạo tươi màu xanh  hoa lá

 

Tiễn anh đi…Một lần…Thôi vĩnh biệt!

Xả buông thân tứ đại trở về không

Theo nghiệp duyên tích thiện ở tâm lòng

Nên cõi giới Di Đà bừng mở hội

 

Trầm Thu Ca - Mơ ngọc Sĩ

Detroit May 13, 2007 USA

 


Vào mạng: 14-5-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang