Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nghệ thuật sống

 • Nếu biết sống như nghệ thuật sống

  Thì đâu phiền não đến riêng ta

  Bình thường ta vẫn bình thường mãi

  Không tu không luyện vốn hơn tu

  Việc đến việc đi ta nhớ rõ

  Những gì qua cứ cho đi qua

  Không còn mãi bụi vô tư quá

  Triết lý nào hơn triết lý này

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang