Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NGÀY PHẬT ĐẢN TRONG CON
Tâm Chơn

 

Ngày con thọ Tam quy ngũ giới

Tuổi còn thơ đâu hiểu chi nhiều

Chỉ vui với mỗi chiều chiều

Tụng kinh lạy Phật khấn điều vái van.

Cầu nhân loại bình an lợi lạc

Cha mẹ con tuổi hạc thêm cao

Anh em hòa thuận cùng nhau

Xóm làng đất nước mạnh giàu ấm êm

Rồi đến lúc nhân duyên hội đủ

Con chí thành thế phát xuất gia

Trọn niềm ước nguyện thiết tha

Bấy lâu mong đợi trôi qua tháng ngày

Nay hạnh phúc bừng khai tỏ rạng

Nhờ minh sư soi sáng đường về

Con xin giữ vẹn lời thề

Trên cầu Phật đạo, dưới thời độ sinh.

Và từ ấy bình minh chánh pháp

Đã giúp con rõ khắp tâm mình

Mỗi ngày có Phật đản sinh

Cùng trong ba cõi tâm linh con người.

(Mùa Phật đản PL 2545)

 

 


Vào mạng: 27-4-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang