Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nàng Thơ Sắc Không
Cư sĩ Thoại Hoa

 • Nàng thơ nào biết tuổi già,

  Ngàn năm hai tiếng ngọc ngà sắc không.

  Đất trời thơ tứ mênh mông,

  Dung nhan không sắc, sắc không, tuyệt vời.

  Cuộc đời như giọt sương rơi,

  Cái không trống rổng chơi vơi đầu cành.

  Nàng thơ ôm mái tóc xanh,

  Hỏi người tham đắm, cạnh tranh được gì.

  Thong dong tự tại đến đi,

  Ở trong cỏi tạm, từ bi giúp đời.

  Chia nhau ngọt đắng tình người,

  Hiền hòa trao tặng nụ cười, niềm vui.

  Tặng nhau những vị ngọt bùi,

  Cùng Nàng Thơ hát một bài Sắc Không.

   


  Vào mạng: 1-6-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang